Almedia Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych
Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych

Napisz pierwszą recenzję

22 Sienkiewicza, Białystok

T 85 744 60 96
F 85 746 04 97
Typ: Retailer
  • Dane firmy
  • Mapa

Wydawanie czasopisma "Ekonomia i Środowisko" - środowisko naukowe.
Inne publikacje dotyczące ekonomii środowiska, zrównoważonego rozwoju, ekologii, ochrony środowiska i przyrody
Ogólnopolski Turniej Ekologiczno-Wędkarski - bez ograniczeń,
Projekty badawcze:
- koszty bieżące ochrony środowiska (od 1998 r. kolejne sekcje)
- dobrowolne porozumienie ekologiczne,
- badanie potencjału przetwórczego odpadów opakowaniowych,
- źródła i zasady finansowania ochrony środowiska w Polsce,
- zadania i kompetencje organów administracji w Polsce w zakresie ochrony środowiska
i wiele innych.

Głównym celem POT jest promocja Polski w kra...

Zobacz więcej

To przedsięwzięcie ma na celu promocję osób ...

Zobacz więcej

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych...

Zobacz więcej

Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta B...

Zobacz więcej

Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SP...

Zobacz więcej

Celem projektu "Promowanie zrównoważonego ro...

Zobacz więcej