Fundacja 'Kraina Mlekiem Płynąca'
Fundacja 'Kraina Mlekiem Płynąca'

Napisz pierwszą recenzję

15 Krótka, Mały Płock

T 86 279 19 10
F 86 279 12 50
  • Dane firmy
  • Mapa
  • Oferty

Misją Lokalnej Grupy Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” jest kreowanie, inicjowanie i wspieranie działań oraz procesów stymulujących wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich dla zapewnienia atrakcyjnych warunków życia i rozwoju osobistego mieszkańców, prowadzenia dochodowej działalności rolniczej i efektywnej przedsiębiorczości, przy zachowaniu i w oparciu o koncepcję rozwoju zrównoważonego, zasadę subsydiarności i równości szans wszystkich osób i grup społecznych.

Głównym celem POT jest promocja Polski w kra...

Zobacz więcej

To przedsięwzięcie ma na celu promocję osób ...

Zobacz więcej

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych...

Zobacz więcej

Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta B...

Zobacz więcej

Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SP...

Zobacz więcej

Celem projektu "Promowanie zrównoważonego ro...

Zobacz więcej