Magia Podlasia
Magia Podlasia

Napisz pierwszą recenzję

2A Ks. Józefa Poniatowskiego 2A, Białystok

T +48504142530
M +48504142530

  • Dane firmy
  • Mapa
  • Videos

Stowarzyszenie "Pro - ekoplanet" prowadzi działania społeczno - edukacyjne w zakresie: 

- ochrony przyrody (prowadzimy eko-bibliotekę, organizujemy konkursy przyrodnicze, kontynuujemy kampanię na rzecz objęcia całej puszczy białowieskiej parkiem narodowym) 

- pracy z dziećmi i młodzieżą (organizujemy eko-warsztaty) 

- dziedzictwa przyrodniczo - kulturowego, w szczególności w zakresie tradycji i kultury ludowej Podlasia - rozwijającej się przez wieki w bliskości z naturą 

- eko-turystyki jako szansy i sposobu na ocalenie unikatowego krajobrazu przyrodniczo - kulturowego Podlasia.

 

 

Głównym celem POT jest promocja Polski w kra...

Zobacz więcej

To przedsięwzięcie ma na celu promocję osób ...

Zobacz więcej

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych...

Zobacz więcej

Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta B...

Zobacz więcej

Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SP...

Zobacz więcej

Celem projektu "Promowanie zrównoważonego ro...

Zobacz więcej