GMINA GIBY
GMINA GIBY

Napisz pierwszą recenzję

74A, GIBY

T 87 5165 038
F 87 5165 027
  • Dane firmy
  • Mapa

Gmina Giby położona jest w północno-wschodniej części województwa podlaskiego. Obejmuje swoim zasięgiem obszar o łącznej powierzchni prawie 324 km2, co stanowi około 36% obszaru powiatu sejneńskiego. Ogółem powierzchnię gminy stanowią lasy, użytki rolne, rzeki, jeziora oraz bagna. Jej południową część stanowią malownicze obszary Puszczy Augustowskiej. Część gminy leży w granicach Wigierskiego Parku Narodowego. Gminę zamieszkuje 3086 osób.

Gmina Giby graniczy od północy z Gminą Sejny, od wschodu z Republiką Białorusi, od południa z Gminą Płaska (powiat augustowski), od zachodu z Gminą Krasnopol i Nowinka (powiat suwalski). Na strukturę administracyjną gminy składają się osada Giby oraz 27 sołectw.

Ze względu na charakter gminy, znaczną przewagę obszarów leśnych, dużą liczbę jezior, malownicze rzeki doskonałe na sływy kajakowe i praktycznie brak przemysłu, gmina Giby swoją przyszłość wiąże z turystyką i agroturystyką. Władze gminy stawiają na rozwój infrastruktury drogowej i usług turystycznych dla miłośników szlaków wodnych Czarnej Hańczy, Marychy, szlaków rowerowych: R 65 tzw. Pętli Suwalszczyzny, czy przebiegającej przez gminę międzynarodowej trasy rowerowej R 11. Również właściciele miejscowych pensjonatów, ośrodków, czy kwater agroturystycznych robią wiele by zapewnić turystom jak najwięcej atrakcji. W gminie już istnieją: stadnina koni arabskich, sauny i banie, wypożyczalnie sprzętu sportowego, a w Ośrodku Turystycznym "Kukle" ma powstać jedyna w swoim rodzaju gliniana wioska położona w bajkowym leśnym krajobrazie, tuż nad brzegiem równie bajkowego jeziora Pomorze.

Przy GOK w Gibach istnieje piłkarski klub sportowy "Gieret" Giby, z którego dwie drużyny biorą udział w rozgrywkach na szczeblu województwa podlaskiego.

Głównym celem POT jest promocja Polski w kra...

Zobacz więcej

To przedsięwzięcie ma na celu promocję osób ...

Zobacz więcej

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych...

Zobacz więcej

Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta B...

Zobacz więcej

Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SP...

Zobacz więcej

Celem projektu "Promowanie zrównoważonego ro...

Zobacz więcej