GMINA KLESZCZELE
GMINA KLESZCZELE

Napisz pierwszą recenzję

ul. 1 Maja 4, Kleszczele

T 856818004

  • Dane firmy
  • Mapa

Gmina Kleszczele położona jest w południowo – wschodniej części województwa podlaskiego, w powiecie hajnowskim, w obszarze Zielonych Płuc Polski.

Tereny gminy wyróżniają szczególne walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe, unikatowa drewniana zabudowa i zabytki sakralne. Wyznaczone zostały tu dwa obszary należące do sieci Natura 2000.

Atrakcją gminy jest bogactwo lasów, z których część położona na wschodzie gminy zachowuje łączność z Puszczą Białowieską oraz zabytkowe cerkwie i kapliczki - w Kleszczelach drewniana dzwonnica z 1709 r., prawosławna murowana cerkiew p.w. Zaśnięcia NMP z 1870 r., drewniana cerkiew z końca XVIII w. p.w. św. Dymitra w Sakach, cerkiew murowana z ok. 1870 r. p.w. św. Mikołaja we wsi Kośna, kościół katolicki p.w. św. Zygmunta Burgundzkiego z 1910 r. w Kleszczelach oraz cerkwie i kapliczki w Dobrowodzie, Kleszczelach, Suchowolcach. W Sakach znajduje się także Prawosławny Monaster św. Dymitra Sołuńskiego i w Zaleszanach Żeński Dom Zakonny p.w. św. Wielkomęczennicy Katarzyny.

Gmina znajduje się na styku kultur polskiej, ukraińskiej i białoruskiej. Ta różnorodność przejawia się w folklorze, architekturze i wyznaniu religijnym lokalnej społeczności.

Kleszczele stają się atrakcyjnym miejscem inwestycyjnym ze względu na bliskość przejścia granicznego z Republiką Białoruś w Połowcach.

Głównym celem POT jest promocja Polski w kra...

Zobacz więcej

To przedsięwzięcie ma na celu promocję osób ...

Zobacz więcej

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych...

Zobacz więcej

Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta B...

Zobacz więcej

Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SP...

Zobacz więcej

Celem projektu "Promowanie zrównoważonego ro...

Zobacz więcej