Gmina Suwałki
Gmina Suwałki

Napisz pierwszą recenzję

ul. Świerkowa 45, Suwałki

T +48 87 565 93 00
F +48 87 565 93 45
  • Dane firmy
  • Mapa

Gmina Suwałki utworzona w 1973 r. położona jest w północnej części województwa podlaskiego wokół miasta Suwałki. Zajmuje obszar   265 km i tworzy ją 49 sołectw (54 miejscowości). Liczba mieszkańców gminy wynosi ponad 7 tys. osób.

Piękny i zróżnicowany krajobraz gminy powstały na skutek zlodowacenia bałtyckiego charakteryzuje się bogatymi formami terenu np. moreny, ozy, kemy.

Teren Gminy Suwałki w dużej mierze zajmują obszary chronione: Wigierskiego Parku Narodowego, Pojezierza Północnej Suwalszczyzny, Doliny Rospudy oraz Puszczy Augustowskiej. Ponadto na terenie gminy znajduje się dolina jednej z najpiękniejszych rzek Polski - Czarna Hańcza oraz jedno z największych i najgłębszych jezior w Polsce - Wigry.

Walorami gminy są przede wszystkim jej zasoby naturalne: liczne lasy, jeziora, bogata fauna i flora, zróżnicowany krajobraz, tereny sprzyjające rozwojowi turystyki oraz kuchnia regionalna oferująca takie przysmaki jak: sękacz, kartacze, czy soczewiaki.

Ponadto na atrakcyjność gminy wpływ mają liczne zabytki, a wśród nich m. in: Pokamedulski Zespół Klasztorny w Wigrach, Wigierska Kolejka Wąskotorowa.

Rozwojem sfery kulturalnej na terenie gminy zajmuje się Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem.

Gmina Suwałki od kilkunastu lat sukcesywnie pozyskuje środki unijne na inwestycje wodno-kanalizacyjne, drogowe oraz działania miękkie. Podpisane z samorządami z zagranicy (Litwa, Białoruś, Obwód Kaliningradzki) porozumienia o współpracy owocują realizacją projektów dofinansowanych z programów transgranicznych Unii Europejskiej.

Gmina Suwałki jest zainteresowana nawiązaniem współpracy z innymi samorządami z kraju i zagranicy w celu pozyskiwania środków z programów pomocowych Unii Europejskiej zarówno na działania miekkie jak i twarde.

   

 

Głównym celem POT jest promocja Polski w kra...

Zobacz więcej

To przedsięwzięcie ma na celu promocję osób ...

Zobacz więcej

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych...

Zobacz więcej

Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta B...

Zobacz więcej

Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SP...

Zobacz więcej

Celem projektu "Promowanie zrównoważonego ro...

Zobacz więcej