Gmina Rajgród
Gmina Rajgród

Napisz pierwszą recenzję

Warszawska 32, Rajgród

T 086 272 19 40

  • Dane firmy
  • Mapa
  • Galeria

Gmina Rajgród leży w północnej części powiatu grajewskiego, nad granicą województwa podlaskiego z województwem warmińsko-mazurskim. Zajmuje obszar 207 km2, jest zamieszkiwana przez 5 508 mieszkańców  (z czego 1 664 mieszka na terenie miasta Rajgród). Powierzchnia gminy wynosi  20716 ha, w tym 5879 ha stanowią lasy. Od strony południowego-wschodu gmina graniczy z kompleksem leśnym Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Największą atrakcją gminy jest Jezioro Rajgrodzkie. Jest to typowy zbiornik rynnowy o powierzchni 1514 ha, średniej głębokości 25m i maksymalnej 52m. Należy do grupy jezior Pojezierza Rajgrodzkiego. Dzięki licznym rzeczkom i kanałom jest ono włączone do szlaku wodnego przebiegającego z Olecka do Augustowa. Mocno wydłużone odnogi jeziora oraz urozmaicona linia brzegowa sprzyjają rozwojowi żeglarstwa. Fauna jeziora to wodne ptactwo: perkozy, łabędzie, kormorany, rybitwy, kilka gatunków dzikich kaczek oraz ryby: szczupak, okoń, miętus, ukleja, sieja, płoć, leszcz, a szczególnie sielawa i węgorz, których walory smakowe zachwalano już w XIX wieku. Nad jeziorem istnieją bardzo dobre warunki rozwoju turystyki i rekreacji. Jezioro Rajgrodzkie zajęło 19 miejsce w rankingu “50 najlepszych jezior” przeprowadzonym przez Tygodnik “WPROST” w 2006 roku.

Bez wątpienia jedną z najciekawszych, aczkolwiek zapomnianych i niedocenionych atrakcji jest rzeka Jegrznia, jedna ze składowych rzeki Legi, leżąca w środkowym jej biegu. Szerokość Jegrzni waha się od 5 do 15 metrów, głębokość natomiast poza nielicznymi dołkami wynosi od 0,5 do 1m. Przez rzekę prowadzi wspaniały szlak kajakowy, będący wyzwaniem dla prawdziwych podróżników. Przygoda z Jegrznią znakomicie wprowadza w klimat zabagnionej krainy Biebrzy. Znikomy ruch kajakowy na tej zapomnianej przez turystów rzece sprawia, iż możemy poczuć się jak prawdziwi odkrywcy zaginionego świata. Szlak rozpoczyna się na jednym z najpięk­niejszych jezior opisy­wanego regionu, mianowicie na Jeziorze Rajgrodzkim.   

W wiekach średnich Jaćwięgowie na rozległym cyplu wschodniej zatoki Jeziora Rajgrodzkiego założyli swoją warownię, którą nazwali Raj, który był siedzibą plemienia jaćwieskiego - Zlińców. Warownia jaćwieska uległa zniszczeniu w połowie XIII wieku. Pod koniec tego wieku gród zbudował tu książę litewski Trojden i od tego czasu zaczęła funkcjonować nazwa Rajgród. W pierwszej połowie XV wieku Rajgród otrzymał prawa miejskie; natomiast Anna Kiszczyna z Radziwiłłów w 1568 r. nadała prawo magdeburskie. Wówczas to powstał herb: trzy groty włóczni i wieża obronna. Do 1775 r. na Górze Zamkowej były kolejne dwory starostów rajgrodzkich; do III rozbioru Polski Rajgród był powiatem. Wpisana do rejestru zabytków Góra Zamkowa, w przeszłości znakomite miejsce obronne i obserwacyjne, jest dzisiaj wspaniałym punktem widokowym i miejscem, gdzie w okresie wakacyjnym organizowane są imprezy, tj. turnieje sportowe, regaty, koncerty, itp.

Biorąc pod uwagę rolniczy charakter gminy oraz unikalne warunki klimatyczno-przyrodnicze, głównym kierunkiem rozwoju wydaje się być rolnictwo oraz różne formy turystyki bazujące na czystości wód i mikroklimacie Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Głównym celem POT jest promocja Polski w kra...

Zobacz więcej

To przedsięwzięcie ma na celu promocję osób ...

Zobacz więcej

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych...

Zobacz więcej

Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta B...

Zobacz więcej

Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SP...

Zobacz więcej

Celem projektu "Promowanie zrównoważonego ro...

Zobacz więcej