Event calendar

In order to browse the event calendar, click here.

Zobacz więcej Zobacz więcej

News

To check the news of the project, click here.

Zobacz więcej Zobacz więcej

Contact

Aby uzyskać dane kontaktowe, należy się wcisnąć link.

Zobacz więcej Zobacz więcej

Map of Podlasie events

In order to see the Map of activity in the region please click the link.

Zobacz więcej Zobacz więcej

Add new event

In order to create a new event you have to log in.

Zobacz więcej Zobacz więcej

Database of organizations and companies

To see the list of organizations and companies, click here.

As we are experiencing temporary problems with the server, errors can occur during registration. In this case, please contact us by e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The database is where we collect information about all the entities ready to cooperate with foreign partners. The database was created to inform about the entities of Podlaskie and to create a space for organizations from abroad to publish their offers and look for partners. Any entity can make a submissions to the database filling the information formular (describing its activities and identifying its areas of possible cooperation). Foreign entities are also encouraged to join the database.

Applications are verified and accepted by the portal's administrator.

To see the list of organizations and companies, click here.

Zobacz więcej Zobacz więcej

Add a cooperation offer to the database

In order to add a company or an organization you have to log in.

Zobacz więcej Zobacz więcej

Offers of cooperation

Click here to see the offers of cooperation. Offers of cooperation

Substantive, financial and non-financial co-operation of local governments, organizations and other entities can have various forms. There are only few of them mentioned in the act, giving the public authorities possibility to expand the catalogue.

PodlaskieOtwarte.pl was created for NGOs and other entities interested in the development of the civil society in our region. The site will contain updated information about initiatives undertaken for the third sector by the Marshal's Office and NGOs, that via this portal can inform about the implementation of their projects.

Click here to see the offers of cooperation.

 

Zobacz więcej Zobacz więcej

WORKING ON 'PODLASKIE OTWARTE' PROGRAM


Przekazujemy Program Podlaskie Otwarte

Jest on rozwinięciem i uzupełnieniem zapisów Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego odnośnie otwartości, czyli wielokulturowości, współpracy lokalnej i regionalnej, partnerstwa międzysektorowego i kontaktów transgranicznych i międzynarodowych, uwzględniając także wypracowanie rozwiązań w zakresie rozwoju kapitału społecznego (zgodnie z diagnozą w Strategii).

Do prac nad programem została powołana Grupa Sterująca (GS). W jej skład wchodzą przedstawiciele różnych grup społecznych i eksperci,  m.in. przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego (w tym: Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego, Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego), Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Podlaskiej Sieci Organizacji Pozarządowych oraz partnerzy gospodarczy 
i naukowi.

W prace nad tworzeniem Programu zaangażowane są również wszystkie inne zainteresowane osoby i lokalni liderzy z powiatów województwa podlaskiego. W ramach prac nad programem odbywały się: subregionalne, moderowane spotkania robocze. Postulaty i pomysły wyartykułowane podczas lokalnych spotkań roboczych były na bieżąco przekazywane GS. Następnie odbyły się spotkania konsultacyjne. Konsultacje prowadzone były też drogą elektroniczną.

Grupa Sterująca zweryfikowała wszystkie uwagi i propozycje, które wpłynęły podczas konsultacji i przyjęła ostateczny kształt dokumentu.

Zarząd Województwa Podlaskiego przyjął Program Podlaskie Otwarte jako plan działań do wykonania w ramach realizowanej Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 roku.

Zapraszamy wszystkich Mieszkańców, realizatorów działań społecznych, przedsiębiorców, ludzi sektora nauki do korzystania z wypracowanych kierunków i pomysłów na działania.

Program Podlaskie Otwarte – do pobrania.

Zobacz więcej Zobacz więcej

'AMBASSADORS OF OPENNESS' CONTEST

THE FIRST EDITION OF THE "PODLASKIE OTWARTE"

In 2014 the first edition of the "Podlasie open". This project was intended to reward individuals and organizations who actively work for the sake of our province and whose initiatives are part of the strategy of regional development in the field of "Podlaskie Otwarte".

The competition was divided into two categories: an individual and an initiative, in three areas: cross-border, multiculturalism and social capital.

All reported persons and initiatives were assessed by the residents by an online voting. After its completion, the jury decided about the awarded and honoroubly mentioned.

Zobacz więcej Zobacz więcej

TRAINING COURSES

 We are happy to invite you to trainings courses about the theory of participation, practical aspects of consultation, cross-border cooperation and multi-culturalism.

One-day trainings (8 hours each) are targeted at residents of Podlasie representing various sectors. The trainings will be held in various cities in the region (ensuring the availability of our actions, the places will vary in size), and led by specialists working with OWOP.

The aim of the courses is to familiarize trainees with issues related to participation (both in theory and practice) and openness.

 

Zobacz więcej Zobacz więcej

Głównym celem POT jest promocja Polski w kra...

Zobacz więcej

The goal of this undertaking is to promote p...

Zobacz więcej

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych...

Zobacz więcej

Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta B...

Zobacz więcej

Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SP...

Zobacz więcej

Celem projektu "Promowanie zrównoważonego ro...

Zobacz więcej