TRAINING COURSES

 We are happy to invite you to trainings courses about the theory of participation, practical aspects of consultation, cross-border cooperation and multi-culturalism.

One-day trainings (8 hours each) are targeted at residents of Podlasie representing various sectors. The trainings will be held in various cities in the region (ensuring the availability of our actions, the places will vary in size), and led by specialists working with OWOP.

The aim of the courses is to familiarize trainees with issues related to participation (both in theory and practice) and openness.

 

Read more Read more

'AMBASSADORS OF OPENNESS' CONTEST

THE FIRST EDITION OF THE "PODLASKIE OTWARTE"

In 2014 the first edition of the "Podlasie open". This project was intended to reward individuals and organizations who actively work for the sake of our province and whose initiatives are part of the strategy of regional development in the field of "Podlaskie Otwarte".

The competition was divided into two categories: an individual and an initiative, in three areas: cross-border, multiculturalism and social capital.

All reported persons and initiatives were assessed by the residents by an online voting. After its completion, the jury decided about the awarded and honoroubly mentioned.

Read more Read more

WORKING ON 'PODLASKIE OTWARTE' PROGRAM


Przekazujemy Program Podlaskie Otwarte

Jest on rozwinięciem i uzupełnieniem zapisów Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego odnośnie otwartości, czyli wielokulturowości, współpracy lokalnej i regionalnej, partnerstwa międzysektorowego i kontaktów transgranicznych i międzynarodowych, uwzględniając także wypracowanie rozwiązań w zakresie rozwoju kapitału społecznego (zgodnie z diagnozą w Strategii).

Do prac nad programem została powołana Grupa Sterująca (GS). W jej skład wchodzą przedstawiciele różnych grup społecznych i eksperci,  m.in. przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego (w tym: Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego, Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego), Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Podlaskiej Sieci Organizacji Pozarządowych oraz partnerzy gospodarczy 
i naukowi.

W prace nad tworzeniem Programu zaangażowane są również wszystkie inne zainteresowane osoby i lokalni liderzy z powiatów województwa podlaskiego. W ramach prac nad programem odbywały się: subregionalne, moderowane spotkania robocze. Postulaty i pomysły wyartykułowane podczas lokalnych spotkań roboczych były na bieżąco przekazywane GS. Następnie odbyły się spotkania konsultacyjne. Konsultacje prowadzone były też drogą elektroniczną.

Grupa Sterująca zweryfikowała wszystkie uwagi i propozycje, które wpłynęły podczas konsultacji i przyjęła ostateczny kształt dokumentu.

Zarząd Województwa Podlaskiego przyjął Program Podlaskie Otwarte jako plan działań do wykonania w ramach realizowanej Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 roku.

Zapraszamy wszystkich Mieszkańców, realizatorów działań społecznych, przedsiębiorców, ludzi sektora nauki do korzystania z wypracowanych kierunków i pomysłów na działania.

Program Podlaskie Otwarte – do pobrania.

Read more Read more