Obecnie w skład Federacji wchodzi prawie pięćdziesiąt organizacji pozarządowych naszego miasta.

Cele Federacji:

  • Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych zrzeszonych w Federacji
  • Reprezentowanie interesów III sektora
  • Wzmocnienie udziału organizacji w kształtowaniu i realizacji polityk publicznych
  • Integracja środowiska i konsolidacja wokół problemów
  • Budowanie pozytywnego wizerunku organizacji pozarządowych