MAGIA PODLASIA

Magia Podlasia

Inicjatywa - Stowarzyszenie "Magia Podlasia"

 

Podlasie posiada wiele uroków, ale nierzadko dostrzegają je tylko przejezdni lub turyści. Grupka osób z Podlasia, postanowiła spojrzeć przez oko obiektywu fotograficznego na swoje znajome, rodzinne strony nie tyle z dystansem obcego, ale z serdecznością do swego sąsiedztwa i znajomych widoków. Ich fotograficzne opowieści dotyczą podlaskich zwyczajów, pracy i sacrum. Okazało się, że odmienne spojrzenie każdego z autorów na tutejsze proste i codzienne tematy jest pozorem, bo dokumentują podobne sceny, a jedynie sposób widzenia jest indywidualny. W szczególności chcemy przybliżyć społeczeństwu tradycję i kulturę ludową Podlasia, która od wieków rozwijała się w bliskości z naturą. Naszym zamiarem jest upowszechnienie wizerunku Podlasia - jako regionu atrakcyjnego turystycznie z uwzględnieniem różnorodności przyrodniczej, kulturowej, narodowej, wyznaniowej.

Jednym z głównych celów grupy jest inicjowanie i prowadzenie działań społeczno – edukacyjnych w zakresie dziedzictwa przyrodniczo - kulturowego. W szczególności chcemy przybliżyć społeczeństwu tradycję i kulturę ludową Podlasia, która od wieków rozwijała się w bliskości z naturą. Naszym zamiarem jest upowszechnienie wizerunku Podlasia - jako atrakcyjnego turystycznie z uwzględnieniem różnorodności przyrodniczej, kulturowej, narodowej, wyznaniowej.

 

Ludzie tworzący inicjatywę „Magia Podlasia”

  • Ewa Zwierzyńska
  • Adam Falkowski
  • Tomasz Poskrobko
  • Piotr Świderski
  • Paweł Tadejko
add