PUBLIKACJA PODLASKIE OTWARTE

Opracowujemy publikację dotyczącą katalogu dobrych praktyk realizujących cele strategii w obszarze "Podlaskie Otwarte".

Każdy kto nie może uczestniczyć w działaniach projektowych będzie mógł się z nimi zapoznać w formie drukowanej i w internecie.

add