Obecnie w skład Federacji wchodzi prawie pięćdziesiąt organizacji pozarządowych naszego miasta.

Cele Federacji:

  • Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych zrzeszonych w Federacji
  • Reprezentowanie interesów III sektora
  • Wzmocnienie udziału organizacji w kształtowaniu i realizacji polityk publicznych
  • Integracja środowiska i konsolidacja wokół problemów
  • Budowanie pozytywnego wizerunku organizacji pozarządowych

 

Głównym celem POT jest promocja Polski w kra...

Zobacz więcej

To przedsięwzięcie ma na celu promocję osób ...

Zobacz więcej

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych...

Zobacz więcej

Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta B...

Zobacz więcej

Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SP...

Zobacz więcej

Celem projektu "Promowanie zrównoważonego ro...

Zobacz więcej