To przedsięwzięcie ma na celu promocję osób oraz inicjatyw z województwa podlaskiego, które szanują odmienność innych kultur, czerpią z różnorodności naszego regionu, łączą mieszkańców ponad granicami państw, budują dialog, uczą kultury współpracy, prowadzą działania biznesowe, naukowe lub kulturowe z innymi krajami.

Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 określa cechy naszego województwa, które powinny wyznaczać ścieżki rozwoju regionu na najbliższe lata. Jedną z nich jest otwartość. Jako walor rozwojowy odnosi się do transgraniczności, wielokulturowości, kompetencji społecznych. Co kryje się za tymi pojęciami? Ustalimy to razem.

Rozwinięcie programu „Podlaskie otwarte” odbywać się będzie przy współudziale mieszkańców, w trakcie spotkań, konsultacji i warsztatów. Umożliwi to projekt o tym samych tytule - "Podlskie otwarte", realizowany przez nas w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego.

W 2014 oraz 2015r. planujemy 7 spotkań w różnych powiatach województwa, podczas których w sposób warsztatowy będziemy pracować nad zawartością programu. Spotkania będą otwarte, a informacji o nich szukajcie m.in. na naszej stronie internetowej oraz na stronie wrotapodlasia.pl

Efekty prac wszystkich zaangażowanych poddane będą konsultacjom społecznym na trzech spotkaniach z mieszkańcami w 2015r.

W wielu miejscach województwa odbędą się również happeningi. W ich trakcie będzie można „zagrać w przestrzeni miejskiej w otwarte” oraz porozmawiać z żywą książką.

Już niedługo zostanie ogłoszony konkurs na otwartą inicjatywę i otwarta osobę. Szukamy ludzi i ich przedsięwzięć, którzy szanują odmienność kultur, czerpią z różnorodności naszego regionu, łączą mieszkańców ponad granicami państw, budują dialog i uczą kultury współpracy.

Więcej informacji o konkursie już niebawem.

Proponujemy również działania edukacyjne, a wśród nich szkolenia z tematu partycypacji, konsultacji społecznych, transgraniczności, wilokulturowości. Informacje będą zamieszczana w aktualnościach na stronie owop.org.pl

Głównym celem POT jest promocja Polski w kra...

Zobacz więcej

To przedsięwzięcie ma na celu promocję osób ...

Zobacz więcej

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych...

Zobacz więcej

Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta B...

Zobacz więcej

Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SP...

Zobacz więcej

Celem projektu "Promowanie zrównoważonego ro...

Zobacz więcej