Kalendarz wydarzeń

To miejsce, w którym zawarte są informacje o wydarzeniach społeczno – kulturalnych w naszym regionie. Wydarzenia – lokalne święta, inicjatywy, koncerty, wszystko to, na co chcecie Państwo zaprosić gości z regionu i z całego świata – można zgłaszać poprzez formularz dostępny w zakładce.

Zgłoszenie zawiera krótką historię wydarzenia, jego opis i dane dotyczące miejsca i czasu trwania. Informacje do kalendarza może wprowadzić każdy mieszkaniec, organizacja, grupa nieformalna, samorząd, lokalna instytucja itp. Informacje do kalendarza wprowadzane są również przez Urząd Marszałkowski i Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych.

Zgłoszenia weryfikowane są i akceptowane przez administratora serwisu.

Aby przejść do przeglądania wykazu wydarzeń, należy wcisnąć link.

add