Календарь событий

Чтобы перейти к просмотру календаря мероприятий, нужно нажать на ссылку.

Zobacz więcej Zobacz więcej

Aktualności w projekcie

Aby zapoznać się z aktualnościami, należy wcisnąć link.

Zobacz więcej Zobacz więcej

Dane kontaktowe

Aby uzyskać dane kontaktowe, należy się wcisnąć link.

Zobacz więcej Zobacz więcej

Карта подляской активности

Чтобы познакомиться с Картой активности в регионе, пройдите по  ссылке.

Zobacz więcej Zobacz więcej

Добавь новое мероприятие

Чтобы создать новое мероприятие необходимо зарегистрироваться.

Zobacz więcej Zobacz więcej

Baza organizacji i firm

Aby zapoznać się z wykazem organizacji i firm należy wcisnąć link.

Zobacz więcej Zobacz więcej

Oferty współpracy

Aby przejść do przeglądania ofert współpracy, należy wcisnąć link.

Zobacz więcej Zobacz więcej

PRACE NAD PROGRAMEM PODLASKIE OTWARTE


Przekazujemy Program Podlaskie Otwarte

Jest on rozwinięciem i uzupełnieniem zapisów Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego odnośnie otwartości, czyli wielokulturowości, współpracy lokalnej i regionalnej, partnerstwa międzysektorowego i kontaktów transgranicznych i międzynarodowych, uwzględniając także wypracowanie rozwiązań w zakresie rozwoju kapitału społecznego (zgodnie z diagnozą w Strategii).

Do prac nad programem została powołana Grupa Sterująca (GS). W jej skład wchodzą przedstawiciele różnych grup społecznych i eksperci,  m.in. przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego (w tym: Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego, Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego), Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Podlaskiej Sieci Organizacji Pozarządowych oraz partnerzy gospodarczy 
i naukowi.

W prace nad tworzeniem Programu zaangażowane są również wszystkie inne zainteresowane osoby i lokalni liderzy z powiatów województwa podlaskiego. W ramach prac nad programem odbywały się: subregionalne, moderowane spotkania robocze. Postulaty i pomysły wyartykułowane podczas lokalnych spotkań roboczych były na bieżąco przekazywane GS. Następnie odbyły się spotkania konsultacyjne. Konsultacje prowadzone były też drogą elektroniczną.

Grupa Sterująca zweryfikowała wszystkie uwagi i propozycje, które wpłynęły podczas konsultacji i przyjęła ostateczny kształt dokumentu.

Zarząd Województwa Podlaskiego przyjął Program Podlaskie Otwarte jako plan działań do wykonania w ramach realizowanej Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 roku.

Zapraszamy wszystkich Mieszkańców, realizatorów działań społecznych, przedsiębiorców, ludzi sektora nauki do korzystania z wypracowanych kierunków i pomysłów na działania.

Program Podlaskie Otwarte – do pobrania.

Zobacz więcej Zobacz więcej

Głównym celem POT jest promocja Polski w kra...

Zobacz więcej

Целью мероприятия является популяризация ...

Zobacz więcej

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych...

Zobacz więcej

Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta B...

Zobacz więcej

Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SP...

Zobacz więcej

Celem projektu "Promowanie zrównoważonego ro...

Zobacz więcej