Oferty współpracy

Oferty współpracy

Merytoryczna, finansowa i pozafinansowa współpraca samorządów, organizacji i innych podmiotów może mieć bardzo wiele form. W ustawie wymieniono tylko kilka, nie zamykając ich katalogu i dając organom administracji publicznej możliwość ich rozszerzania.

Portal PodlaskieOtwarte.pl powstał z myślą o organizacjach pozarządowych oraz innych podmiotach zainteresowanych rozwojem społeczeństwa obywatelskiego w naszym regionie. Na stronie zamieszczane będą informacje na temat inicjatyw podejmowanych na rzecz trzeciego sektora przez Urząd Marszałkowski, jak i przez organizacje pozarządowe, które za pośrednictwem tego portalu mogą informować o realizowanych przez siebie przedsięwzięciach.

Aby przejść do przeglądania ofert współpracy, należy wcisnąć link.

 

add