KONKURS NA AMBASADORÓW OTWARTOŚCI

PIERWSZA EDYCJA KONKURSU "PODLASKIE OTWARTE" ROZSTRZYGNIĘTA

W 2014 roku odbyła się I edycja konkursu „Podlaskie otwarte”. To przedsięwzięcie miało na celu docenienie osób i instytucji, które aktywnie działają na rzecz naszego województwa i których inicjatywy wpisują się w strategie rozwoju regionu w zakresie wizji „Podlaskie otwarte”.

Konkurs prowadzony był w dwóch kategoriach: osoba i inicjatywa oraz w trzech obszarach: transgraniczność, wielokulturowość i kapitał społeczny.

Wszystkie zgłoszone osoby oraz inicjatywy oceniali mieszkańcy w głosowaniu internetowym. Po jego zakończeniu, kapituła konkursu zdecydowała o nagrodach i wyróżnieniach.

5 lutego 2015 roku w Operze i Filharmonii Podlaskiej – Europejskim Centrum Sztuki odbyła się gala finałowa, podczas której poznaliśmy Ambasadorów otwartości województwa podlaskiego. Oto oni:

OBSZAR: KAPITAŁ SPOŁECZNY

Piotr Piłasiewicz

Pan Piotr we współpracy z bartnikami z terenu Białorusi odtwarza tradycję bartniczą naszego regionu. 3 kłody bartne i 2 barcie w drzewach są częścią ścieżki dydaktycznej w Nadleśnictwie Głęboki Bród. Dąży do wypromowania bartnictwa jako unikatowej atrakcji naszego regionu.

Fundacja Okno na Wschód – realizatorzy inicjatywy Białostockie Centrum Wsparcia Studentów ze Wschodu

W marcu 2014 otworzyła Białostockie Centrum Wsparcia Studentów ze Wschodu. To jedyny punkt informacyjny w województwie podlaskim, który oferuje kompleksową pomoc studentom pochodzącym z krajów byłego ZSRR, przyjeżdżającym na studia do Białegostoku.

Stowarzyszenia Miłośników Lipskiej Pisanki i Tradycji – opiekunowie Muzeum Pisanki w Lipsku

Stowarzyszenie skupia lipskich twórców ludowych oraz miłośników twórczości ludowej. Celem jest zachowanie bogatej tradycji ludowej i folkloru oraz przekazanie umiejętności młodym ludziom.

OBSZAR: WIELOKULTUROWOŚĆ

Kamil Kamiński

Od wielu lat działa na rzecz dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego. W fundacji Ocalenie pomaga uchodźcom, cudzoziemcom, repatriantom, prowadzi w Łomży Punkt Konsultacyjny dla uchodźców. Organizator „Dnia Uchodźcy”, „Tygodnia Tolerancji”, „Tygodnia Edukacji Globalnej”.

Muzeum w Bielsku Podlaskim – realizatorzy inicjatywy Ochrona ręcznika ludowego

Jednym z największych bogactw Ziemi Bielskiej jest ręcznik obrzędowy ze swoim niepowtarzalnym zdobnictwem. Pracownicy Muzeum w Bielsku Podlaskim: Alina Dębowska, Katarzyna Sołub i Jerzy Sołub od kilku lat tworzą kolekcję ręcznika ludowego z jego największą w Polsce bazą internetową.

Fundacja Targ Kreatywności – współrealizatorzy inicjatywy Czytanie w bramie – spotkania wielokulturowe

„Czytanie w bramie”, inicjatywa Fundacji Targ Kreatywności z Łapicz, Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Sokółce oraz Fundacji Zmiana z Warszawy to cykl spotkań o zwyczajach mieszkańców Krynek – tych obecnych i tych, których już nie ma. Kluczem do otwarcia i przekroczenia bram były wspomnienia, zdjęcia, a przede wszystkim książki.

OBSZAR: TRANSGRANICZNOŚĆ

Wiesław Koluch

To białostocki przedsiębiorca, twórca nowej dyscypliny sportowej – pierwszej polskiej sztuki walki - Koluchstyl. Dyscyplina ta jest połączeniem elementów judo, zapasów i sumo, a także nowych technik opracowanych przez twórcę w toku wieloletniej kariery zawodnika judo. Powstała już Światowa Organizacja Koluchstyl – federacja zrzeszająca 36 państw z 5 kontynentów.

Doroteusz Fionik

Pracuje na rzecz umocnienia tożsamości kulturowej mieszkańców transgraniczego regionu Podlasia i Polesia oraz odbudowy więzi społecznych w tych regionach. Dokumentuje dzieje żyjących tu rodzin białoruskich, polskich oraz żydowskich. Od prawie 20 lat prowadzi Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach. Pomysłodawca Podlasko-Poleskich Spotkań w Tradycji, współzałożyciel studia folkloru tradycyjnego podlaskich Białorusinów „Żemerwa”, redaktor kwartalnika „Bielski Hostineć”.

Pogotowie Kulturalno-Społeczne – realizatorzy inicjatywy Up to date festiwal

Festiwal powstał dzięki wspólnej pracy środowisk artystycznych, które udało się skupic wokół idei kultury alternatywnej. Dzięki realizacji projektu „Pomost multimedialny Białystok – Wilno” promował Białystok, jako miejsce na styku kultur.

Nagrodę specjalną w konkursie otrzymało Stowarzyszenie Magia Podlasia za promowanie walorów przyrodniczych, turystycznych i kulturalnych naszego regionu.

add