SZKOLENIA

Zapraszamy na  szkolenia z teorii partycypacji, praktycznych aspektów konsultacji, transgraniczności i wielokulturowości.

Jednodniowe szkolenia (po 8 h) są przeznaczone dla mieszkańców woj. podlaskiego reprezentujących różne sektory. Odbędą się one w różnych miastach regionu (dbając o dostępność naszych działań będą to miejscowości różnej wielkości), a poprowadzą je specjaliści współpracujący z OWOP.

Celem szkoleń jest zapoznanie uczestniczek i uczestników z zagadnieniami związanymi z partycypacją (zarówno w ujęciu teoretycznym, jaki i praktycznym) oraz otwartością.

add