PODLASKA SIEĆ POZARZĄDOWA

Podlaska Sieć Pozarządowa, będąca reprezentacją organizacji pozarządowych z województwa podlaskiego,  powstała z inicjatywy  Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku, w ramach projektu „Podlaska Sieć Pozarządowa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Po raz pierwszy jej skład ukonstytuował się w październiku 2011 roku, w czerwcu  2013 roku rozpoczęła się II kadencja PSP.

Prezydium Sieci stanowią: - dr Tomasz Dudziński -przewodniczący; dr Jarosław Ruszewski- v-ce przewodniczący, Ewa Jasińska- sekretarz, Barbara Cituk –rzecznik prasowy, Alina Dębowska.

Główną ideą pracy Sieci jest reprezentowanie interesów sektora, zachęcanie przedstawicieli organizacji do tworzenia nowej jakości pracy w środowisku lokalnym, tworzenie miejsca do dyskusji, wymiany doświadczeń i informacji oraz wzajemnej edukacji.

Działalność Sieci daje możliwość m.in.:

  • zaprezentowania interesów i stanowisk organizacji pozarządowych,
  • wspólnego aplikowania i efektywnego wykorzystania zasobów sektora samorządowego i sektora organizacji pozarządowych dla aktywizacji społeczności lokalnych,
  • sprawnego przepływu informacji, wymiany doświadczeń, wspólnego rozwiązania problemów, przede wszystkim w zakresie systemu konsultacji społecznych i definiowania form współpracy międzysektorowej,
  • współpracy z innymi regionami kraju w tym zakresie,
  • analizy i wspólnej interpretacji przepisów,
  • systematycznego współdziałania i wymiany doświadczeń z Podlaską Radą Działalności Pożytku Publicznego,
  • zdefiniowania i przedstawienia wypracowanych stanowisk odpowiednim jednostkom.


Podlaska Sieć Organizacji Pozarządowych ściśle współpracuje z Podlaska Radą Działalności Pożytku Publicznego

add