Głównym celem POT jest promocja Polski w kraju i za granicą, jako państwa atrakcyjnego turystycznie, szczególnie pod względem kulturowym, a także wzmacnianie wizerunku Polski, jako kraju nowoczesnego, o silnej i wyrazistej tożsamości narodowej, zbudowanej na fundamencie dziedzictwa kulturowego oraz bogatego w atrakcyjne walory środowiska naturalnego. Organizacja realizuje swoje cele na poszczególnych rynkach poprzez przedstawicielstwa (POIT) w 14 krajach świata.

 

Głównym celem POT jest promocja Polski w kra...

Zobacz więcej

Целью мероприятия является популяризация ...

Zobacz więcej

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych...

Zobacz więcej

Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta B...

Zobacz więcej

Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SP...

Zobacz więcej

Celem projektu "Promowanie zrównoważonego ro...

Zobacz więcej