Celem szczegółowym projektu jest dotarcie z przekazem promocyjnym, prezentującym walory Polski wschodniej (warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego oraz świętokrzyskiego) do jak najszerszej grupy odbiorców.

Kampania promująca Polskę wschodnią, realizowana jest jako projekt komplementarny z innymi projektami promocyjnymi realizowanymi przez Polską Organizację Turystyczną, np. www.promujmypolskerazem.pl, oraz poszczególne województwa Polski wschodniej.

 

Głównym celem POT jest promocja Polski w kra...

Zobacz więcej

Целью мероприятия является популяризация ...

Zobacz więcej

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych...

Zobacz więcej

Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta B...

Zobacz więcej

Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SP...

Zobacz więcej

Celem projektu "Promowanie zrównoważonego ro...

Zobacz więcej