Od początku powstania Ośrodki Sieci SPLOT inicjowały i wspierały rozwój innych ważnych dla sektora pozarządowego organizacji i sieci organizacji takich jak m.in. Centrum Wolontariatu, Fundusze Lokalne (wspólnie z Akademią Rozwoju Filantropii), Biura Porad Obywatelskich (wspólnie ze Związkiem Biur Porad Obywatelskich) oraz Centrum Aktywności Lokalnej. MISJA Misją SPLOT'u jest wspieranie budowy społeczeństwa obywatelskiego, którego integralnym elementem są organizacje i inne inicjatywy obywatelskie.

Głównym celem POT jest promocja Polski w kra...

Zobacz więcej

Целью мероприятия является популяризация ...

Zobacz więcej

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych...

Zobacz więcej

Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta B...

Zobacz więcej

Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SP...

Zobacz więcej

Celem projektu "Promowanie zrównoważonego ro...

Zobacz więcej